พิพิธภัณฑ์โอ่ง บอกเล่าเรื่องราวสืบสารวิถีการปั้นโอ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรม Work shop ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือของคุณเอง และกิจกรรม แต่ง แต้ม เติม สี วาดลวดลายลงบนโอ่งจากจินตนาการของท่าน สำหรับลูกค้าที่ต้องการของฝากเรามีสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นของดีทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี วางจำหน่ายให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชม พร้อมกับกิจกรรมให้นมปลาคราฟ โยนบอลลงโอ่งและอีกมายมาก ไม่เพียงเท่านั้นโครงการของเรายังมีร้านอาหารโอ่งข้าว โอ่งน้ำให้ลูกค้าทุกท่านได้แวะมาชิมอาหารจากเชฟฝีมือดีสามารถรับรองได้ถึง 300 ท่าน โดยมีเมนูแนะนำ เช่น น้ำพริกโอ่งแตก ผัดไทยกระจาด เต้าหู้ดำฮ่องกง ห่อหมกมะพร้าวอ่อน แครอทกรอบทอดสมร แซลมอลเดินดง รวมถึงมีบริการห้องสัมมนาไว้รองรับลูกค้า 400 ท่าน พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสามารถจัดสถานที่ได้ทั้งแบบ Classroom และแบบ Theatre

กิจกรรม Work Shop
ร้านของฝาก
ร้านอาหารโอ่งข้าว โอ่งน้ำ
ห้องสัมมนา

อุตสาหกรรมโรงโอ่งเป็นสิ่งสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่อดีต

ดังนั้นอุตสาหกรรมประเภทนี้จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อมิให้ต้องสูญหายไป 

ควรคู่แก่การดำรงไว้เพื่อคนรุ่นหลัง 

และความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อคงความเป็นตำนานไว้

ให้กล่าวขานเฟื่องฟูไม่ลืมเลือน

ประวัติเรื่องของโอ่ง

แต่เดิมโรงโอ่งเรืองศิลป์ก่อตั้งเมื่อปี 2513 ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ที่บ้านดอนแจง ต.ดอนตะโก จ.ราชบุรี โดยได้ซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิมคือโรงโอ่งดินไทยเจริญ คุณพ่อเล้ง แซ่ชิ้น แยกตัวจากโรงโอ่งเถ้าเลี่ยงฮั้วมาเริ่มทำกิจการเป็นของตัวเอง โดยมีคุณแม่หมุยจู แซ่ตั้งคอยช่วยเหลือ ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โรงโอ่งเรืองศิลป์อย่างแท้จริง
ในช่วงปี 2513 โรงโอ่งราชบุรีมีจำนวนทั้งสิ้น 28 โรงงาน ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและริมน้ำแม่กลองบางส่วนกิจการดำเนินมาจนถึงปี 2535 คุณพ่อเล้ง โอนกิจการโรงโอ่งมาให้กับบุตรชายคนโต คือ คุณสมหมาย ชินภาณุวัฒน์ ดำเนินกิจการต่อ ปัจจุบันโรงโอ่งเรืองศิลป์ได้มีอยู่ 3 สาขาในจังหวัดราชบุรี โดยผลิตเครื่องเคลือบดินเผาทั้งแบบตกแต่งประดับอาคารและตกแต่งสวนหย่อมภายในบ้านรวมถึงผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
โอ่งมังกรของราชบุรีนับเป็นสินค้าของภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้แม้ว่าสภาพการในความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไป แต่โอ่งมังกรของราชบุรีก็ยังเป็นที่นิยมและยังมีเสน่ห์ในตัวเองไม่เสื่อมคลาย คุณสมหมายตระหนักถึงอนาคตอันไกล กิจการโรงโอ่งจะถดถอยและสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากผลกระทบจากสินค้าทดแทน เช่น ถังใส่น้ำพลาสติก แท้งก์น้ำสแตนเลส และโอ่งมังกรราชบุรีก็จะเหลือแต่ตำนาน
เพื่อความปรารถนาเพื่อให้ชนรุ่นหลัง ได้เห็นวิถีของโอ่งมังกรว่าเป็นมาอย่างไรจึงก่อตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของโอ่ง สร้างบนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ถัดมาจากโรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 เพื่อสัมผัสบรรยายกาศของโรงโอ่งอย่างแท้จริง การแสดงงานปั้น ขั้นตอนการผลิต รวมถึงบุคลากร ล้วนจำลองมาจากสถานที่จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลป์และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นสะท้อนชีวิตและความเป็นอยู่ ความเจริญในยุคต่างๆและการพัฒนารูปแบบของอัตลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีอย่างแท้จริง
แต่เดิมโรงโอ่งเรืองศิลป์ก่อตั้งเมื่อปี 2513 ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ที่บ้านดอนแจง ต.ดอนตะโก จ.ราชบุรี โดยได้ซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิมคือโรงโอ่งดินไทยเจริญ คุณพ่อเล้ง แซ่ชิ้น แยกตัวจากโรงโอ่งเถ้าเลี่ยงฮั้วมาเริ่มทำกิจการเป็นของตัวเอง โดยมีคุณแม่หมุยจู แซ่ตั้ง
คอยช่วยเหลือ ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โรงโอ่งเรืองศิลป์อย่างแท้จริง
ในช่วงปี 2513 โรงโอ่งราชบุรีมีจำนวนทั้งสิ้น 28 โรงงาน ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและริมน้ำแม่กลองบางส่วนกิจการดำเนินมาจนถึงปี 2535 คุณพ่อเล้ง โอนกิจการโรงโอ่งมาให้กับบุตรชายคนโต คือ คุณสมหมาย ชินภาณุวัฒน์ ดำเนินกิจการต่อ ปัจจุบันโรงโอ่งเรืองศิลป์ได้มีอยู่ 3 สาขาในจังหวัดราชบุรี โดยผลิตเครื่องเคลือบดินเผาทั้งแบบตกแต่งประดับอาคารและตกแต่งสวนหย่อมภายในบ้านรวมถึงผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
โอ่งมังกรของราชบุรีนับเป็นสินค้าของภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้แม้ว่าสภาพการในความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไป แต่โอ่งมังกรของราชบุรีก็ยังเป็นที่นิยมและยังมีเสน่ห์ในตัวเองไม่เสื่อมคลาย คุณสมหมายตระหนักถึงอนาคตอันไกล กิจการโรงโอ่งจะถดถอยและสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากผลกระทบจากสินค้าทดแทน เช่น ถังใส่น้ำพลาสติก แท้งก์น้ำสแตนเลส และโอ่งมังกรราชบุรีก็จะเหลือแต่ตำนาน
เพื่อความปรารถนาเพื่อให้ชนรุ่นหลัง ได้เห็นวิถีของโอ่งมังกรว่าเป็นมาอย่างไรจึงก่อตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของโอ่ง สร้างบนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ถัดมาจากโรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 เพื่อสัมผัสบรรยายกาศของโรงโอ่งอย่างแท้จริง การแสดงงานปั้น ขั้นตอนการผลิต รวมถึงบุคลากร ล้วนจำลองมาจากสถานที่จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลป์และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นสะท้อนชีวิตและความเป็นอยู่ ความเจริญในยุคต่างๆและการพัฒนารูปแบบของอัตลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีอย่างแท้จริง

อัลบัมภาพเรื่องของโอ่ง

ติดต่อสอบถาม

  • เปิดบริการ : 9.30 – 18.00 น. ทุกวัน
  • ที่อยู่ : 66 ม. 6 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • Line : @ruangkongong​
  • Email : Ruangkongong@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 098-2419148 , 094-6834521
  • Facebook : เรื่องของโอ่ง Pottery Legend